D’acord amb la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem que aquesta pàgina web es propietat d’ OPTIM ASSESSORS INTEGRALS S.L, amb cif B-65010134, amb domicili a la Plaça Tetuán, 40 Oficina 38, 08010 Barcelona.

Per qualsevol consulta o proposta, contacteu amb nosaltres al telèfon 93 208.18.81, o a l’adreça de correu admin@optim-as.com.

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents al moment d’accés, que preguem llegeixi detingudament. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, ha d’abstenir-se de fer-ne ús d’aquest portal i operar mitjançant el mateix.

En qualsevol moment podem modificar la presentació i configuració de la nostra web, i inclús suprimir-la de la xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de manera unilateral i sense avís previ.

Drets d’ autor

Tots els continguts, textos i imatges presents a la nostra pàgina web són propietat d’ OPTIM ASSESSORS i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual.

L’usuari únicament té dret  a un us privat dels mateixos i necessita autorització expressa d’ OPTIM ASSESSORS per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret que pertanyi al seu titular.

OPTIM ASSESSORS és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació o inserció d’aquestes marques sense la nostra autorització.

Condicions d’accés

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció prèvia o registre. No obstant això, ens reservem el dret a condicionar l’ús de determinats serveis o continguts a la subscripció prèvia i/o a la satisfacció de contraprestació econòmica.  Aquests serveis quedaran degudament identificats a la web, amb fàcils indicacions per la subscripció.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina conforme a la bona fe, les formes d’ordre públic, a les presents Condicions Generals  d’Ús i, en el seu cas, les condicions específiques d’us que poguessin ser d’aplicació.  L’accés a la web es realitza sota la responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas, dels danys que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari te prohibit l’ús i utilització i obtenció de serveis i continguts oferts a la web, per procediments diferents als estipulats a les presents condicions d’ús i condicions particulars qie regulin l’adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte l’impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que contingui altres websites als que pugui accedir mitjançant els enllaços de la nostra pàgina, els hi comuniquem que OPTIM ASSESSORS, queda eximit de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar per l’ús d’aquelles pàgines web al que recomanem llegir els avisos legals que regulin tots els llocs web.

Queda expressament prohibit la introducció d’hiperenllaços a pàgines web de la nostra empres, que permetin l’accés a la nostra pàgina web sense el previ consentiment d’ OPTIM ASSESSORS.  En tot cas, l’existència d’hiperenllaços a llocs web diferents del nostra, no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s’inclogui l’hiperenllaç, ni l’acceptació per part d’ OPTIM ASSESSORS, dels seus continguts o serveis.

Protecció de dades personals

Les Dades  Personals recollides a través dels formularis o l’enviament de correus electrònics, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxes d’OPTIM ASSESSORS, titular responsable dels mateixos, amb domicili a Barcelona, carrer Aragó 347 1-E. L’enviament referit de dades personals constitueix el consentiment al tractament dels mateixos, de caràcter revocable i sense efectes retroactiu.  Així mateix, els garantim que les seves dades no seran cedides a tercers sota cap concepte, a excepció dels casos legalment previstos, o quan ens atorgueu el consentiment, i seran tractats confidencialment, i adoptant totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per la seguretat de les seves dades personals, tal i com exigeix la Llei Orgànica 15/1999. Així mateix us informem que tots els nostres fitxers estan legalment inscrits al Registre General de Dades Personal.

La finalitat de la recollida de dades de caràcter personal mitjançant formulari de contacte o e-mail, no ús un altra que la de poder envair informacions, notificacions i/o missatges de correu electrònic, així com el manteniment de qualsevol relació, contractual o extracontractual, i comercial amb l’usuari.

Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat en estar incorporat als mateixos fins que OPTIM ASSESSORS ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la que es van obtenir.

L’usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts a la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 a la següent adreça: OPTIM ASSESSORS – Plaça Tetuán, 40 Oficina 38, 08010 Barcelona.

Aquesta pàgina web no utilitza cookies, ni qualsevol altra mitjà de captació de dades personals dels usuaris sense el seu previ consentiment.

Responsabilitats

Al posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina web volem oferir tota una sèrie de continguts de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, no respondrem de la presencia de virus i altres elements que d’alguna manera puguin malmetre el sistema informàtic de l’usuari. OPTIM ASSESSORS no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers o enllaçables a d’altres web sites, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús de la mateixa.

L’usuari asumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web se’n derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostra portal, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a OPTIM ASSESSORS per qualsevol reclamació derivada, directa o indirectament de tals fets.

Tot el que relacioni la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles.  En el cas que es produeixi qualsevol tipus d discrepància o diferència entre les parts en relació amb l’interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona, o si així ho acorden ambdues parts, podran optar per mitjà de l’arbitratge, en aquest cas les parts se sotmetran a l’organisme d’arbitratge que designin, a la qual s’encarregarà la designació d’àrbitre o àrbitres, i l’Administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió arbitral.

Atenció

Les presents Condicions Generals d’Ús han estat establertes amb data 19 de juny del 2009. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: per favor, comprovi la data d’emissió en cada ocasió que es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït modificació alguna que li afecti.